Електровимірювальна лабораторія

Електровимірювальні ЛАБОРАТОРІЯ VOLTENERGO

За вказівками нормативних документів та інспектуючих органів потрібно періодичних проводити вимірювання опору ізоляції обладнання електричних мереж, а також заземлюючих пристроїв, і електровимірювання параметрів електрообладнання. Тимчасові інтервали між перевірками залежать від параметрів електроустановки, умов її експлуатації і визначаються нормативними вимогами.
КОМПЛЕКС РОБІТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРИИ VOLTENERGO ВКЛЮЧАЄ НАСТУПНЕ:

 1. визначення обладнання, що підлягає електровимірювання
 2. виїзд фахівця на об'єкт замовника для отримання обсягів робіт з вимірювань, (якщо відсутні попередні протоколи вимірювань або мають місце зміни в електрогосподарстві замовника)
 3. видача комерційної пропозиції і кошторису по роботах
 4. укладення Договору про наміри проведення робіт
 5. виробництво електровимірювань на об'єкті замовника
 6. видача технічного звіту та протоколів електровимірювань.

ОБЛАДНАННЯ НА ОБ'ЄКТІ ЗАМОВНИКА, ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ Електровимірювання

 

 • всі електроустановки будівлі, від ввідного апарата захисту в ввідно-розподільному щиті, - до розеток і світильників у приміщеннях
 • на всіх розподільних і групових кабельних лініях має бути проведено вимірювання опір ізоляції

ВИЗНАЧЕННЯ об'ма РОБІТ ПО Електровимірювання 
При постановці завдання по електровимірювання нашому фахівцеві, замовникові необхідно визначити, якого роду електровимірювання слід провести: комплексно-періодичні або цільові.

 1. Комплексно-періодичні - як правило, проводяться з певною періодичністю і включають в себе наступний комплекс електровимірювань
 • вимірювання опору ізоляції проводів,
 • вимір опору розтікання струму контуру заземлення,
 • вимір опору металлосоедіненій (металозв'язку),
 • вимір опору петля «фаза-нуль»

Що необхідно від замовника:

 • надати попередній протокол вимірювань для оцінки обсягів
 • вказати на зміни, якщо такі є, за обсягами
 1. Цільові-виникають в разі змін або є первинними після електромонтажних робіт - як по всій схемі електропостачання приміщення замовника, так і в електроустановках, групових кабельних лініях, технологічному і освітлювальному обладнанні і т.д.

Що необхідно від замовника:

 • вказати нашому фахівцеві на зміни у схемі електропостачання
 • визначити, що саме змінювалося: перенесення лічильника або електрощита з одного місця на інше, пристрій теплих підлог та іншого електрообладнання, необхідність отримання додаткової електричної потужності, якщо приміщення переводиться в нежитловий фонд або навпаки і т.д.

 

ВИДАЧА КОМЕРЦІЙНОГО ПРОПОЗИЦІЇ І кошторису ПО РОБІТ  
На наступний день після отримання нашим фахівцем завдання на електровимірювання, ми надаємо замовнику кошторис, в якій вказані передбачувані роботи згідно поставленого завдання (технічного звіту), вартість робіт і терміни їх виконання нашої електролабораторій.
Що необхідно від замовника:

 • упевнитися у відповідності обсягів кошторису з поставленим завданням (минулим технічним звітом) 
 • переконатися в конкурентності наших цін, оперативності передбачуваних термінів проведення робіт

Укладення договору
Після підтвердження замовником своїх намірів провести електровимірювання з нашою лабораторією, ми висилаємо (привозимо) замовнику Договір на електровимірювання.
Що необхідно від замовника:

 • надати реквізити для заповнення Договору
 • оплатити аванс для проведення робіт (решту грошей замовник оплачіваетпосле завершення робіт та отримання від нас технічного звіту з протоколами електровимірювань

ВИРОБНИЦТВО Електровимірювання НА ОБ'ЄКТІ ЗАМОВНИКА 
Ми цінуємо Ваш час!
Всі роботи по електровимірювання на об'єкті замовника ми виробляємо в зручний для нього час:

 • в будь-який день робочого тижня;
 • в будь-який вихідний день (субота, неділя);
 • після закінчення робочого дня і відключення технологічного обладнання;
 • до початку робочого дня і включення обладнання

Що необхідно від замовника:

 • визначити зручний для нього час, коли можна буде зробити електровимірювання і повідомити про це нас.

ВИДАЧА ТЕХНІЧНОГО ЗВІТУ І ПРОТОКОЛІВ Електровимірювання
Після проведення робіт, ми надаємо реальні дані проведених електровимірювань, інформуємо про стан електроустановок, щоб своєчасно запобігти виникненню аварійних ситуацій на об'єкті замовника.
Наші співробітники підготують технічний звіт по електровимірювання, в якому відобразять реальний стан електроустановок та електрообладнання, випробування яких були проведені, відповідність параметрів електроустановок приміщення наявного проекту і встановленим компетентними організаціями нормам і вимогам.

Технічний звіт по електровимірювання складається за встановленою формою і складається з таких основних розділів:

 • титульного аркуша, в якому вказується назва об'єкта та вид електровимірювань, які проводилися, а також необхідні додаткові дані;
 • пояснювальної записки, в якій відображається хід проведення електровимірювань і методи, які використовувалися;
 • протоколу вимірювань опору кабелів, обмоток електромашин і електроапаратури, проводів;
 • протоколу проведених випробувань низьковольтного кабелю;
 • протоколу проведеної перевірки автоматичних вимикачів електросистеми напругою до 1000 В, метою якої є встановлення відповідності застосовуваних пристроїв певним вимогам ПТЕЕС, ПУЕ та для виявлення браку і дефектів, допущених при виготовленні;
 • протоколу проведення перевірки та випробування пристроїв захисного відключення (УЗО);
 • протоколу перевірки опору ланцюга "фаза-нуль»;
 • протоколу виміру опору заземлюючих пристроїв;
 • протоколу проведення візуального огляду, метою якого є встановлення відповідності використовуваного електрообладнання СНиП та ПУЕ, а також для з'ясування якості виробленого монтажу;
 • протоколу випробування гаків, які використані для кріплення розеток і установки світильників;
 • списку застосовуваних засобів вимірювань із зазначенням використовуваного обладнання для проведення електровимірювань;
 • відомості виявлених дефектів;
 • однолінійної розрахункової схеми електроустановки;
 • свідоцтва про реєстрацію електролабораторії у відповідних органах.

Оформлений відповідним чином технічний звіт по електровимірювання і всі види протоколів проведених електровимірювань в обов'язковому порядку повинні бути підписані начальником даної електролабораторії, яка виконувала всі види робіт, керівником відповідальної бригади, інженерами, які проводили електровимірювання. Підпис начальника завіряється «живий» печаткою електролабораторії, що здійснила електровимірювання і відповідальної за їх достовірність.

ДЕТАЛЬНА ПЕРЕЛІК ПРОВЕДЕНИХ РОБІТ електролабораторія VOLTENERGО

 • Заміри опору заземлюючих контурів і пристроїв всіх видів;
 • Контроль стану заземлення електроустановок;
 • Вимірювання перехідних опорів між заземлювальними провідниками, заземлювачами і заземлювальним обладнанням, а також перевірка цілісності ланцюга;
 • Виїзд електролабораторії для виміру питомого опору землі;
 • Вимірювання лабораторією опору ізоляції обладнання напругою до 1000 В, а також обмоток електродвигунів, кабелів, вторинних ланцюгів і провідників;
 • Заміри повного опору струмів однофазного короткого замикання в установках номінальної напруги до 1000 В;
 • Перевірка роботи систем релейного захисту і автоматики в мережах з заземленою та ізольованою нейтраллю;
 • Ревізія і електровипробування автоматів живильних ліній;
 • Перевірка автоматичних вимикачів номінальної напруги до 1000 В на спрацьовування по струму;
 • Електровимірювання перехідного опору контактів і обмоток трансформаторів і електричних машин;
 • Вимірювання активного опору масляних вимикачів і обмоток силових трансформаторів;
 • Лабораторне дослідження та вимірювання трансформаторів струму і напруги, перевірка класу точності;
 • ЕТЛ проводить перевірку ПЗВ (пристроїв захисного відключення) на спрацьовування;
 • Перевірка і коригування схем аварійного освітлення;
 • Випробування заземлюючого контуру, вимірювання його опору розтікання струму;
 • Дослідження і перевірка блискавкозахисту підстанцій та інших споруд;
 • Перевірка роботи струмового захисту на плавких вставках в установках напругою до 1000 В і їх калібрування;
 • Випробування на пробій підвищеним напругою електрообладнання та кабельних ліній номінальної напруги до 1000 В;
 • Перевірка працездатності і справності пристроїв релейного захисту, автоматики, телекерування і телесигналізації;
 • ЕТЛ проводить випробування підвищеною напругою ізоляції силових кабельних ліній, а також кабелів напругою до 1000 В і визначає місця пошкодження кабелю.

Електровимірювальна лабораторія VOLTENERGO пропонує послуги з профілактичного тестування обладнання, що має на меті виявлення його невідповідності нормам і правилам (ПТЕЕС, ПУЕ, МПОТ (ПБ) ЕЕ) або несправності. Робота ЕТЛ допомагає запобігти виходу обладнання з ладу, передчасний знос ізоляції, уникнути випадків загоряння проводки, можливі нещасні випадки і т.д.

В ЯКИХ СУЛЧАЯХ НЕОБХІДНО ПРОВОДИТИ Електровимірювання

 1. З доцільності техніки безпеки.
  • Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕСУ-1998р.)
  • Правил безпечної роботи з інструментами і пристосуваннями (НПАОП 0.00-1.30-01)
 2. З доцільності пожежної безпеки.
  • Правила пожежної безпеки в Україні - 2004 г. (п.5.1.38).
  • Періодичні (визначені нормативними документами 1раз на рік або 1 раз на три роки), цільові та комплексні випробування.
  • Правил улаштування електроустановок (ПУЕ-2008р)
 3. Нові та капітально відремонтовані квартири, котеджі, заміські будинки, дачні та інші будівлі.
 4. Теплі підлоги та різне електричне обладнання.
 5. Клавіші додаткової електричної потужності.
 6. Переклад приміщень в нежитловий фонд.

ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ, ЯКІ МАЮТЬ МІСЦЕ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

 1. Відсутність технічної документації на обладнання та електрообладнання.
 2. Відсутність проектної документації.
 3. Відсутність схем підключення електроустаткування.
 4. Відсутність маркування обладнання на схемах і в натурі.
 5. Відсутність необхідних вимірювань електричних параметрів при здачі об'єктів в експлуатацію та несвоєчасні терміни вимірів.
 6. Відсутність переліку електрообладнання на підприємстві дати його виготовлення та експлуатації.
 7. Можливість в короткі терміни знайти необхідні документи.

Фахівці електролабораторії можуть не тільки провести електротехнічні вимірювання, надати звіти з протоколами та зауваженнями, а також привести технічну документацію в порядок, у вигляді:
«Паспорти підприємства» - в одному документі всі дані про підприємство,
«Паспорти одиниці обладнання» - всі дані про обладнання (прес, верстат, машина та інше)
«Енергетичного паспорта підприємства» - в одному документі всі дані про енергозабезпеченні підприємства включають:

 • Схему підключення підприємства до ліній електропередач;
 • Схему енергозабезпечення підприємства;
 • Максимальні і мінімальні навантаження;
 • Дані про електрообладнання;
 • Дати його ремонтів, перевірки та виміри параметрів;
 • Дані необхідних вимірювань (протоколи) і строки вимірювань.

У паспорт за бажанням замовника можуть бути внесені дані по забезпеченню підприємства та іншими енергоресурсами, газ, вода, теплоенергія, моторне паливо та мастильні матеріали.

 • Заповнити паспорт енергозбереження (форма Держспоживстандарту)
 • Організувати на підприємстві службу метрології та стандартизації.

Для чого потрібно приведення в порядок документації та обладнання?
Це дає можливість:

 1. Мати загальну картину стану електропостачання та електрообладнання на підприємстві.
 2. Своєчасно приймати управлінські рішення.
 3. Своєчасне і грамотне обслуговування і ремонт електрообладнання.
 4. Уникнення несанкціонованого відключення обладнання.
 5. Щоб уникнути нещасних випадків і пожеж.
 6. Робота без порушення паспортних параметрів.
 7. При пошкодження або порушення паспортних параметрів роботи обладнання, можливість швидко виявити пошкодження і його усунути.
 8. Можливість в короткі терміни підібрати обладнання подібне за параметрами для заміни.
 9. Реєстрація відключень, ремонтів та заміни обладнання, дані знаходиться в одному документі.
 10. Короткі терміни перебування і використання необхідної інформації.

Зазвичай до послуг електротехнічної лабораторії звертаються, коли готують об'єкт до здачі або відразу після введення в експлуатацію. Електролабораторія проводить приймально-здавальні роботи після закінчення монтажу обладнання. Під час цих робіт визначається ступінь готовності електроустаткування до експлуатації.
Перелік документів, необхідних для проведення електровимірювальних робіт:

 • договір;
 • рахунок;
 • Рахунок-фактура;
 • акт виконаних робіт і ін.

У разі необхідності ЕТЛ може надати карту оферти.
Щоб забезпечити надійність роботи і дати вам впевненість в якості нашої роботи, ми даємо гарантії і допоможемо вам при виникненні якихось труднощів:

 • якщо ви втратили звіт, ми його без будь-яких складнощів відновимо;
 • в разі додаткових домовленостей внесемо зміни в договір;
 • розглянемо і вирішимо всі складнощі, якщо такі виникнуть.

Після закінчення всіх випробувань і вимірювань на об'єкті електролабораторія оформляє протоколи, які збирають в єдиний Технічний звіт. Він відображає технічний стан електроустановок об'єкта на момент проведення лабораторією вимірювань. Даний звіт, складений за результатами замірів, входить в комплект документів, необхідних для введення електроустановок в експлуатацію або її продовження.
Типовий протокол ЕТЛ включає в себе:

 • титульний лист, на якому знаходиться логотип і реквізити електровимірювальної лабораторії, назва організації, повна адреса замовника і дата виконання електровимірювальних робіт;
 • пояснювальну записку з детальним описом способу і ходу вимірювань;
 • перший протокол відображає наявність металевого зв'язку, тобто безперервного ланцюга між заземлювальним обладнанням і контуром заземлення будівлі;
 • другий протокол містить вимірювання опору ізоляції кабелів і проводів, виконаних мегаомметром;
 • в третьому протоколі показані результати вимірювання струму однофазного короткого замикання, по якому спрацьовують плавкі вставки або расцепители автоматичних вимикачів;
 • параметри і стан контуру заземлення відображені в четвертому протоколі.